LOADING

TUDNIVALÓK

A GépMix a legmegbízhatóbb gépeket forgalmazza és szervizeli

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Image


A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a ___________ (a továbbiakban: Vállalkozás), és a Vállalkozás által működtetett, a www.gepmix.hu weboldalon található kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Vállalkozás és Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek).

Általános rendelkezések

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában illetve telefonon kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

Üzemeltetői adatok

Cégnév:
Székhely:
Telephely:
Adószám:
Uniós adószám: HU-
Cégjegyzékszám:
Szerződés nyelve: Magyar
Elektronikus elérhetőség:
Telefonos elérhetőség:
Kapcsolattartó neve:
Fogyasztói kifogások megtételének helye:

Megvásárolható és bérelhető termékek köre

Weboldalunk elektromos, benzines, és akkumulátoros kisgépeket, valamint a hozzájuk kapcsolódó tartozékokat forgalmaz, kölcsönöz. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt Áfát (27%), azonban nem minden esetben tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Erről a rendelési információk között tájékozódhat. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 16 óráig. Ezen időponton túl is van lehetőség a megrendelés leadására, elsősorban elektronikus úton, ilyenkor az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Ügyfélszolgálatunk minden esetben 24 órán belül telefonon visszaigazolja a szállítási és számlázási adatokat, illetve hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelést. Ezen kívül 48 órán belül elektronikus úton (e-mailben) is visszaigazoljuk megrendelését. Általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 1-3 munkanapon belül. Adatbeviteli hiba esetén vagy küldje el még egyszer rendelését az űrlap segítségével és írja bele, milyen adatot szeretne módosítani vagy egy e-mailben is megírhatja ezt nekünk, ahogy kényelmesebb Önnek. A telefonon visszaigazolás folyamán szóban is egyeztetjük az adatokat, így biztosan rendben lesz a rendelése. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai információk a beszállító (vagy rajta kívül álló okok) miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészében, pl. beszállítói készlethiány esetén. Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor. Ez esetben a termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

Vásárlás és bérlés menete

Történhet e-mailben, vagy telefonon. E-mailben: írja meg nekünk, mely terméket szeretné megvásárolni vagy bérelni. Amennyiben a számlázási adatok eltérnek a szállítási adatoktól, adja meg a számlázási adatokat is. Kérjük, mellékelje telefonszámát, melyen elérhető. Kérjük, figyeljen a pontos telefonszám megadására, mert ennek hiányában meghiúsulhat a kapcsolatfelvétel és a megrendelés teljesítése. Telefonon: rendelését leadhatja telefonon is, ekkor szóban egyeztetjük a rendeléshez szükséges adatokat, illetve az esetleges szállítás, fizetés körülményeit is. A Vállalkozást az adatok Vásárló által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért felelősség nem terheli. A Vállalkozást nem terheli felelősség a Vásárló által a regisztráció során tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, egyéb problémákért, hibákért. A megrendelni, bérelni kívánt áru(k)nak a Vásárló egyéni, emailben vagy telefonon leadott érdeklődése nem minősül szerződéses ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, illetve megrendelésnek. Az áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor a Vásárló megrendelését emailben vagy telefonon keresztül eljuttatja a kereskedőhöz. A megrendelést követően a Vásárló egy válaszlevelet kap a regisztráció során megadott e-mail címre, a megrendelt tételek feltüntetésével. A visszaigazoló e-mail üzenet csupán a megrendelés megérkezésének visszaigazolása, az nem tekinthető a megrendelés megerősítésének vagy szerződéses nyilatkozatnak, az nem jelenti a megrendelés megerősítését. A Visszaigazoló levél nem jelenti azt, hogy megrendelt termék raktáron van. A Vállalkozás a megrendelés beérkezését követően legkésőbb - az ünnepnapok és munkaszüneti napok kivételével - 48 órán belül e-mail vagy telefonos megkeresés útján megerősíti a megrendelést, és tájékoztatja a Vásárlót a termék szállításának vagy személyes átvételének várható időpontjáról. Nem minősül a megrendelés megerősítésének a Vállalkozás olyan tartalmú egyedi visszajelzése, amelyben a Vásárlót pl. ideiglenes készlethiányról értesíti.

Értékesített termékek, eladási árak

A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. A feltüntetett árak nem tartalmazzák a kiszállítás költségeit, ugyanakkor magukban foglalják a csomagolás költségeit. Amennyiben az áru mellett hibás ár kerül feltüntetésre - különös tekintettel arra az esetre, ha nyilvánvalóan téves, a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő ár kerül feltüntetésre -, a Vállalkozás nem köteles a terméket a hibás áron értékesíteni. Ebben az esetben Vállalkozás haladéktalanul tájékoztatja a Vásárlót a tévedésről és a termék helyes áráról, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

Szerződés megkötése, létrejötte

Amennyiben a Vásárlóhoz kizárólag a megrendelése megérkezését visszaigazoló üzenetet küldte meg a Vállalkozás, elfogadó nyilatkozat hiányában a Felek között a szerződés még nem tekinthető létrejöttnek. A Felek között a szerződés akkor jön létre, amikor a Vállalkozás a Vásárló megrendelését megerősítette. A szerződés kizárólag magyar nyelven fogalmazott és leírt formában minősül érvényesnek. A megkötött szerződés az elállási határidő elteltét követően, elállás hiányában a rendszerből automatikusan törlésre kerül. A szerződést a Vállalkozás nem iktatja. A Vállalkozás szerződést kizárólag magyar nyelven köt.

Garancia

Az általunk forgalmazott termékek szervizhátterét azok gyártói biztosítják. A szervizek elérhetőségeit (címe, telefonszáma) a garancialevél tartalmazza. A termék meghibásodása esetén a készülékhez mellékelt garancialevélen megjelölt címen és telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről, továbbá elérhetőségeink valamelyikén. A termékek garanciális szervizpontjára történő eljuttatásának költsége a vásárlót terheli. Az általunk forgalmazott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján a teljesítés napjától számított 1 év jótállás és a Ptk. 308.§ (4) bek. alapján a teljesítés napjától számított 2 év szavatosság vonatkozik. A hiba elhárításának módja elsősorban a javítás, melyet a termék gyártója által üzemeltetett szerviz végez. Probléma esetén megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk! Jótállás tartós fogyasztási cikkekre A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti. A jótállás időtartama egy-három év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik. A forgalmazó köteles a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt - külön kérés nélkül - jótállási jegyet átadni. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni: a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját, a hiba okát és a javítás módját, a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, a jótállás - a kijavítás időtartamával meghosszabbított - új határidejét. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Vonatkozó jogszabályok:

151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 248. §-ában foglaltakra figyelemmel a Kormány a következő rendeletet alkotja: 1. § (1) A Magyar Köztársaság területén fogyasztói szerződés [Ptk. 685. § e) pontja] keretében értékesített, a rendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) e rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki. (2) Semmis az a megállapodás, amely az e rendeletben foglaltaktól a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe e rendelet rendelkezései lépnek. (3) A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli, akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez (a továbbiakban: forgalmazó). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (a továbbiakban: fogyasztó). (4) Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a forgalmazót megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra. 2. § (1) A jótállás időtartama egy év. (2) A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. 3. § (1) A forgalmazó köteles a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt - külön kérés nélkül - jótállási jegyet átadni. (2) A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni. (3) A jótállási jegyen fel kell tüntetni: a) a forgalmazó nevét és címét, a fogyasztási cikk megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá - ahol alkalmazható - azonosításra alkalmas részeinek meghatározását, c) a gyártó és - külföldről származó termék esetén - az importáló nevét, címét, d) a fogyasztót a jótállás alapján megillető jogokat, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit, e) a vásárlás vagy az üzembe helyezés időpontját. (4) A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. 4. § (1) A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. (2) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. 5. § (1) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. (2) A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. (3) A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni: a) a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját, gépjármű esetében továbbá a kilométeróra állását, a hiba okát és a javítás módját, c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, gépjármű esetében továbbá a kilométeróra állását, d) a jótállás - a kijavítás időtartamával meghosszabbított - új határidejét. 6. § (1) A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. (2) Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik. 7. § Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image